Veel mensen vinden het leuk om na de basiscursus 'door' te gaan met hun hond. Voor velen is het trainen met een hond zo inspirerend en motiverend dat men er extra vrije tijd voor over heeft om de hond op een hoger niveau te brengen dan voor de dagelijkse omgang nodig is.
Natuurlijk heeft het verder trainen met uw hond het voordeel dat u verplicht wordt consequent met de hond te blijven omgaan, waardoor het reeds behaalde resultaat niet wegebt. Deze cursus is dus bedoeld voor iedereen die het trainen met zijn hond een echt leuke bezigheid vindt.
Bij de vervolgcursus I zullen de puntjes verder op de i gezet worden (hetgeen in de basiscurus geleerd is). Verder leert men commando's als 'voet', los 'volgen', commando's op afstand, commando 'staan', hondgewenning, enz. De vervolgcursus is 1 x per week, 45-60 minuten.
Bij vervolgcursus II zal het niveau nog wat verder verzwaard worden en zal een eerste aanzet gemaakt worden met het programma van Relaxte Gezinshond. Hierbij worden zaken aangeleerd als voedsel weigeren, vooruit sturen, staan en betasten, hierkomen vanuit een groep honden, enz.
De vervolgcursus II is 1 x per week,  45-60 minuten.
Doel van de cursus
Een nauwkeurig uitvoeren van de oefeningen en uitbreiding van de soort oefeningen.
Voor welke hond?
Voor alle honden die de basiscursus hebben doorlopen.
Aanmelden:
U kunt zich voor de vervolgcursussen telefonisch aanmelden of via het inschrijfformulier op deze site.
Interesse? Kom eens langs! 
Wil je inschrijven voor deze cursus...click hier